O nas

Przewiń w dół

Witaj na blogu motoryzacyjnym Antymoto.
Tutaj dowiesz się kim jesteśmy i czym się zajmujemy.

Skontaktuj się z nami:
blog@antymoto.com

Antymoto do życia powołaliśmy dokładnie 31 sierpnia 2012 roku, w Międzynarodowy Dzień Blogera. Dlaczego? Aby stworzyć miejsce, w którym będziemy mogli opisywać nasze przygody w świecie motoryzacji! Na naszym blogu znajdziecie nie tylko najświeższe informacje, ale też porady, testy i relacje.

Co nas wyróżnia?
piszemy o motoryzacji
damskiego i męskiego punktu widzenia
robimy fajne zdjęcia

Antymoto blog motoryzacyjny

OFFTZA

OfftzaZ wykształ­ce­nia jestem psy­cho­lo­giem, a zawo­dowo zaj­muję się rekru­ta­cją. W wol­nym cza­sie gram na gita­rze baso­wej, inte­re­suję się sztuką bon­sai, ale przede wszyst­kim kręci mnie moto­ry­za­cja. Mimo że prawo jazdy mam od 2006 roku moja przy­goda z czte­rema kół­kami roz­po­częła się na dobre dopiero pod koniec 2010 roku. Zaczę­łam z suk­ce­sami uczest­ni­czyć w ama­tor­skich zawo­dach kar­tin­go­wych. A póź­niej do naszej rodziny dołą­czyła “Świnka” i tak to się zaczęło.

LENIWIEC

LeniwiecMoto­ry­za­cją nie inte­re­so­wa­łem się od zawsze, ale teraz pochła­nia ona dużą część mojego życia. Prawo jazdy mam od 2003 roku, a umoż­li­wiło mi ono sma­ko­wa­nie nie­miec­kiej, fran­cu­skiej, a obec­nie japoń­skiej myśli tech­nicz­nej. Od 2010 upra­wiam kar­ting, uwiel­biam także spor­tową jazdę samo­cho­dem. Lubię kla­syczne oraz spor­towe samo­chody i ubo­le­wam nad kie­run­kiem, w jakim roz­wija się moto­ry­za­cja — hybryd i sil­ni­ków elektrycznych.

ŚWINKA

Świnka SubaruŚwinka to nie człowiek. Świnka to nie samochód. Świnka to Subaru!
Dlaczego znalazła się w tym zestawieniu? Bo jest nieodłączną częścią naszego bloga. Świnka to prywatny, jedyny, wymarzony samochód Offtzy i Leniwca. Zgod­nie posta­wi­li­śmy na auto, któ­rym można poru­szać się na codzień po dro­gach publicz­nych, jak też w week­end wysko­czyć na tor i poupa­lać z bana­nem na twa­rzy. Wybór natu­ral­nie padł na Subaru Imprezę GT. Przeczytaj więcej informacji. Odpo­wia­da­jąc z góry na pyta­nia — dla­czego nie EVO? Bo nie brzmi tak:


Dołącz do nas!
Facebook Instagram YouTube