Pamiętaj chemiku młody… do chłodzenia nie wlewaj wody!