PARTNER BLOGA:

TAPETA: Subaru Impreza w jesiennej scenerii

Przewiń w dół

Tape­ty na pul­pit z Sub­a­ru Impre­za w jesien­nej sce­ne­rii.

Nie ukry­wa­my, że po czę­ści po Waszych namo­wach ;), wybra­li­śmy się dzi­siaj na małą sesję foto­gra­ficz­ną naszej Świn­ki. Pięk­na jesień zna­ko­mi­cie współ­gra­ła z czer­wo­nym lakie­rem samo­cho­du, dla­te­go posta­no­wi­li­śmy udo­stęp­nić kil­ka zro­bio­nych fotek i tym samym powo­łać na blo­gu nowy dział — tape­ty na pul­pit kom­pu­te­ra! 😀

Tape­ty udo­stęp­nia­my w roz­dziel­czo­ści 1920x1200 px — wystar­czy klik­nąć na zdję­cie, aby pobrać je w peł­nym roz­mia­rze. Jeśli ktoś z Was chce inną roz­dziel­czość — pisz­cie w komen­ta­rzach.

TAPETA: Subaru Impreza w jesiennej scenerii

TAPETA: Subaru Impreza w jesiennej scenerii

TAPETA: Subaru Impreza w jesiennej scenerii

TAPETA: Subaru Impreza w jesiennej scenerii

TAPETA: Subaru Impreza w jesiennej scenerii

TAPETA: Subaru Impreza w jesiennej scenerii

↓ Polub Świnkę! ↓

  • 31
  •  
  •