PARTNER BLOGA:

Youngtimer Warsaw — PKP Stadion, 8 sierpnia 2013

Przewiń w dół

W czwart­ki pod Sta­dion Naro­do­wy w War­sza­wie zjeż­dża­ją miło­śni­cy moto­ry­za­cji, aby poroz­ma­wiać o wspól­nej pasji i poeks­cy­to­wać się cie­ka­wy­mi auta­mi — nowy­mi, sta­ry­mi, fabrycz­ny­mi, prze­ra­bia­ny­mi. Ogól­nie jest faj­nie. Na tyle faj­nie, że zawi­ta­li­śmy tam kolej­ny raz. Oto nasza foto­re­la­cja.

Pod­czas spo­tka­nia Forum Sub­a­ru w świat poszły nasze pierw­sze wle­py od odjazdowenaklejki.pl. Musi­cie przy­znać, że na skrzy­dło STI pasu­ją w sam raz 😉

swinki_antymoto

Potem tra­dy­cyj­nie prze­szli­śmy się popo­dzi­wiać kla­sy­ki zjeż­dza­ją­ce na spo­tka­nie Young­ti­mer War­saw:

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

RELACJA: Youngtimer Warsaw (PKP Stadion, 8 sierpnia 2013)

  • 4
  •  
  •