PARTNER BLOGA:

Nowe wlepy na pokładzie!

Przewiń w dół

Wczo­raj przy­szła do nas pacz­ka z nowy­mi naklej­ka­mi. Pierw­sze z nich chcie­li­śmy nakle­ić na Świn­kę od razu, więc czym prę­dzej pogna­li­śmy na par­king. Z apa­ra­tem w ręku. Uda­jąc, że potra­fi­my krę­cić fil­my 😉

Za wle­py dzię­ku­je­my skle­po­wi odjazdowenaklejki.pl!

  • 4
  •  
  •