PARTNER BLOGA:

Gdy ci smutno, gdy ci źle… czyli najbrzydsze samochody świata

Przewiń w dół

Od wie­lu mie­się­cy żyje­my obiet­ni­ca­mi rosyj­skich mete­oro­lo­gów, że cze­ka nas w tym roku zima stu­le­cia. Mia­ło być tak pięk­nie, a (jak na razie) wyszło jak zwy­kle. Nic to jed­nak, śnieg jesz­cze spad­nie, a tym cza­sem pocie­sza­my się patrząc na te cuda dizaj­nu 😀 Oto naj­brzyd­sze samo­cho­dy świa­ta!

Fiat Multipla

Fiat Multipla

Tata Magic Iris

Tata Magic Iris

BMW 5GT

BMW 5GT

Subaru Libero

Subaru Libero

Ford Scorpio

Ford Scorpio

Chrysler PT Cruiser

Chrysler PT Cruiser

SsangYong Rodius

Ssangyong Rodius

Suzuki X90

Suzuki X90

Pontiac Aztec

Pontiac Aztec

Macie swo­ich “fawo­ry­tów”? Komen­ta­rze z moż­li­wo­ścią doda­wa­nia zdjęć odda­je­my do Waszej dys­po­zy­cji 😉

  • 57
  •  
  •